dijous, 22 de setembre de 2016

I AQUESTA SETMANA HEM  PORTAT LA PARTICIPACIÓ A JUDICI!
El grup "Vivint Mollerussa" de l'Espai Jove Intercultural ha continuat treballant aquesta setmana pel "Cuarto Encuentro Estatal de Consejos de participación infantil y adolescente" que tindrà lloc a Santander durant el mes de novembre. La setmana passada vam estar treballant entorn al dret de l'educació, i aquesta setmana ha estat el torn del dret a la participació, en la que els nois i noies han portat a judici la participació. 
Sala del judici: tribunal, secretari/ària, acusació, defensa i testimonis de cada part.
Com podeu observar a la foto, la sala de judici estava formada pel tribunal, el secretari/ària, l'acusació, la defensa i els testimonis de cada part. 
Els membres del judici preparant cadascú la seva intervenció
La defensa i testimonis a l'estrada
L'acusació presentant les proves al tribunal
Tots els membres van preparar la seva intervenció, on el tribunal va explicar el desenvolupament del judici. Primer, el lletrat va demanar que sortís a l'estrada l'acusació i els testimonis de l'acusació, per exposar els seus arguments en contra de la participació, i a continuació va ser el torn de la defensa i els seus testimonis, que van exposar els seus arguments a favor de la participació.
El lletrat va sol·licitar les proves aportades per ambdós, i es va disposar a elaborar el veredicte final. Els arguments exposats per l'acusació van estar al voltant de la comunicació i el diàleg entre adults i infants i adolescents, l'escolta de les opinions, sentiments i creences i el respecte i la valoració d'aquestes. En canvi, els arguments exposats per la defensa, es centraven en que la participació és un dret i com a tal s'ha de respectar, la capacitat dels joves de poder opinar i decidir, i la importància que puguin ser escoltats i es puguin transmetre les voluntats i necessitats tant dels infants com adolescents. 
El tribunal elaborant el veredicte final
I el veredicte final del tribunal... és A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓ! 
Gràcies a tots/es!!!


divendres, 16 de setembre de 2016

L'ESPAI JOVE INTERCULTURAL JA ESTÀ TREBALLANT PEL "CUARTO ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE" A SANTANDER

La setmana anterior i el passat dimarts, el grup "Vivint Mollerussa" ha retornat de les vacances d'estiu i ha començat treballar per poder participar al "Cuarto Encuentro Estatal de Consejos de participación infantil y adolescente" que tindrà lloc a Santander durant el mes de Novembre. 

Estem treballant en un projecte que s'anomena "La infancia cuenta", en la que els nois i noies de l'EJI són agents investigadors dels drets de la Infància, i més concretament, són els encarregats del dret a l'educació i el dret a la participació. 
En aquestes dues primeres sessions, hem treballat el dret a l'educació, a través d'un role-playing fent d'estatues, en què hem representat diferents situacions que ens podem trobar dins l'àmbit de l'educació. Els nois i noies de l'EJI han valorat la situació, han extret conclusions i han realitzat propostes de millora. Amb anterioritat, havíem treballat els drets de la Infància, amb infants i adolescents que han treballat per defensar cada àmbit, i han estat i són persones de referència, com per exemple en educació la Malala Yousafzai, i en participació la Bhima Shanga.