-->

Presentació

BENVINGUTS AL BLOC DE L'ESPAI JOVE INTERCULTURAL


L’espai Jove Intercultural, és un projecte, que pretén utilitzar la ciutat i els seus recursos, per tal de cohesionar, estimular i empoderar els/les joves Mollerussencs d’edats compreses entre els 12 i 16 anys (de primer a quart d’ESO), tot utilitzant la gran oportunitat que el temps de lleure i oci ens ofereix .

El projecte es realitza durant el curs escolar , de setembre a juny, un cop per setmana i durant 1,30 hores cada dia. El grup de primer d’ESO es reuneixen els dimarts i el grup de segon,tercer i quart  d’ESO es reuneixen els dilluns.

El projecte és dissenyat, implementat i avaluat per 2 Educadors Socials.


L’objectiu final es fomentar unes actituds, valors i relacions entre els nois i noies i la ciutat. Per tal que, mantinguin una relació el màxim d’òptima possible amb la ciutat, els seus habitants, les institucions i entitats. Tot estimulant un creixement personal com a ciutadans implicats, i crítics que els permet exercir la democràcia de ple dret, transformant la ciutat. Fet que permet dotar de continuïtat i estabilitat a  l’espai estable de participació dels adolescents de la ciutat, mitjançant el format d’audiències amb l’alcalde, per implicar-los en la gestió de la ciutat en tots  aquells afers en els que hi tenen coses a dir.


Així doncs, el projecte parteix de la base què la ciutat per ella mateixa, pot ser cohesionadora i integradora dels diferents tipus de convivència que actualment hi existeixen, i estimuladora d'idees per fer desenvolupar i potenciar la vàlua dels seus habitants.  

I per fer-ho possible s’ha de gestionar el gran potencial humà que la ciutat té :  per un costat els joves que desprenen la participació, força, optimisme, i implicació; i per l’altre la gent gran que ens aporta la seva expertesa, vivència i dedicació per la ciutat.


Què és l'Espai Jove Intercultural? (Més informació en la següent presentació)